Cerdd Fawr Dylan 2016

Cerdd Fawr Dylan

Cerdd Fawr Dylan 2015

Tyrd i Ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas

Cerdd Fawr Dylan yn gwahodd plant a phobl ifanc rhwng 7 a 25 oed o bob cwr o’r byd i anfon hyd at bedair llinell o farddoniaeth wedi eu hysgrifennu yn y Gymraeg neu’r Saesneg. O’r rhain, bydd 100 o linellau yn cael eu dewis i greu’r Gerdd Fawr.

Thema’r gystadleuaeth eleni yw ‘dwylo’, thema sydd wedi’i hysbrydoli gan gerdd Dylan Thomas ‘The Hand That Signed The Paper’.

CYFLWYNWCH EICH BARDDONIAETH NAWR! CLICIWCH YMA

Rhaid anfon dy gais drwy wefan Dylanwad100 cyn hanner dydd, dydd Iau 5 Mai.

Eleni, rydym wedi llunio partneriaeth gyda Gwobr ‘Foyle Young Poets of the Year’. Bydd detholiad o ymgeiswyr i Gerdd Fawr Dylan, sydd rhwng 11 ac 17 oed ac yn byw yng Nghymru, yn cael eu gwahodd i fynychu dosbarth meistr barddoniaeth.

Golygir Cerdd Fawr Dylan gan Rufus Mufasa a clare e. potter, ac fe’i cyhoeddir arlein a’i pherfformio yn ystod #DyddDylan, Dydd Sadwrn 14 Mai 2016.

Posteri’r gystadleuaeth ar gael i’w lawrlwytho YMA

Mae ymarferion ysgrifennu creadigol ar gyfer y thema eleni, ‘dwylo’, ar gael YMA

Am ragor o wybodaeth cysyllta â Llenyddiaeth Cymru:

029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org

Dilyna arlein: #CerddFawr #DyddDylan

clare e. potter

Am clare e. potter


Mae clare e. potter yn dysgu ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae wedi cyhoeddi barddoniaeth a ffuglen. Mae’n gweithio ar brosiectau ar y cyd yn y gymuned, ac fe fydd yn fardd preswyl yn Llwyn Celyn.

Ffotograff gan Opal Turner

Rufus Mufasa

Am Rufus Mufasa


Mae Rufus Mufasa yn fardd, yn berfformiwr ac yn addysgwr hip hop sydd wedi’i dylanwadu yn fawr gan farddoniaeth ‘beat’ Dylan Thomas. Mae Rufus yn gymrawd y Barbican, Llundain ac mae’n teimlo’n angerddol dros ddatblygu cymuned a chyfiawnder cymdeithasol drwy hyrwyddo brwdfrydedd dros iaith a llenyddiaeth.